/>

Vi har ledige Barnehageplasser

Trenger du barnehageplass? Vi har ledige plasser.

I Prestebakke Naturbarnehage har vi for tiden noen ledige plasser.  Vi arrangere barseltreff for bygdas mødere, men hvis ønskelig, kan du bare ta kontakt med barnehagen og avtale ett besøk hod oss.

Kontakt mail prestebakkebarnehage@halden.net.

Telefon barnehagen: 97425843

Telefon Styrer (Lena): 93039891