Ansatte

Personalet.

Lena Ødemark

Stilling: Daglig leder
930 39 891
lena-oe@hotmail.com

Lena fungere i dag som Daglig leder. Hun jobber også på avdeling flere dager i uken.

Beate Lilleby

Stilling: Avdelingsleder

Beate (pedagogisk leder) er barnehagens sangfugl og durasellkanin. Det er alltid liv og røre rundt henne. Hun er faglig dyktig, og god på relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Hun er tydelig og populær. Beate har over 20 års fartstid i barnehageyrket og kan med det, kalles en erfarende barnehagelærer.

Grethe Spilde-Golden

Stilling: Fagarbeider

Grethe har over 30 års fartstid i Prestebakke Naturbarnehage. Det betyr at mange av foreldrene i barnehagen har hatt Grethe som barnehageassistent som små. Grethe er aktiv, kreativ og engasjert. Hun har et våkent blikk og får med seg hva som rører seg i barnegruppa. Grethes lange erfaring i barnehage anses som svært verdifull.

Prestebakke Naturbarnehage

Lena Ødemark

Stilling: Daglig leder
930 39 891
lena-oe@hotmail.com

Lena fungere i dag som Daglig leder. Hun jobber også på avdeling flere dager i uken.

Beate Lilleby

Stilling: Avdelingsleder

Beate (pedagogisk leder) er barnehagens sangfugl og durasellkanin. Det er alltid liv og røre rundt henne. Hun er faglig dyktig, og god på relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Hun er tydelig og populær. Beate har over 20 års fartstid i barnehageyrket og kan med det, kalles en erfarende barnehagelærer.

Grethe Spilde-Golden

Stilling: Fagarbeider

Grethe har over 30 års fartstid i Prestebakke Naturbarnehage. Det betyr at mange av foreldrene i barnehagen har hatt Grethe som barnehageassistent som små. Grethe er aktiv, kreativ og engasjert. Hun har et våkent blikk og får med seg hva som rører seg i barnegruppa. Grethes lange erfaring i barnehage anses som svært verdifull.