Årsplan

Hvert år skal barnehagen utarbeide en ny årsplan for sitt pedagogiske arbeid. Årsplan for 2021/2022 ligger som link nederst på siden.

Formålet med årsplan er at det skal gis informasjon om det  pedagogiske arbeidet til myndigheter, barnehagens samarbeidsparter og andre intresserte.

Årsplanen viser hvordan vår barnehagen arbeider med å omsette rammeplanens formål og innehold som f.eks lek, omsorg og danning, til pedagogisk praksis utifra våre lokale tilpassninger. 

Barnehagens styrer har ansvaret for utarbeiderlse av årsplan i sammarbeid med personalet og sammarbeidsutvalget (foreldre).

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet som foreldrenen får innsyn i for å følge  barnehagens plan for lek, læring og utvikling.

i månedsplanene vår går vi mer konkret inn på hvordan vi nærmer oss utlike temaer i årsplanen.

Årsplanen godkjennes av sammarbeidsutvalget.

 

Årsplanen finner du her Årsplan for Prestebakke Naturbarnehage