/>

Ansatte

Hos oss jobber det fortiden 2 pedagoger en fagarbeider, en støtteressurs/assistent og tre vikarer. Personalgruppen er stabil, og har lang fartstid i barnehageyrket. "Personalet er vår viktigste ressurs"

På Prestebakke Naturbrnehage jobber det for tiden en styrer, to pedagoger, en fagarbeider og en støtteassistent. Vi har faste vikarer som er kjente og trygge. 

Lena er styrer og ped.leder i barnehagen. Hun har ansvaret for barnehagens drift i samarbeid med barnehagens styre. På avdeling jobber hun prosjektbasert med alt fra miljøvern, til klekking av kyllinger i rugemaskin. Hun brenner for bygda, og bruker bygdas nærmiljø og ressurser aktivt.  

Beate er den ene av pedagogene som jobber hos oss. Beate er barnehagens sangfugl og durasellkanin. Det er altid liv og røre rundt henne. Hun har mange års erfaring fra barnhageyrket og har vært hos oss i mange år. Hun er faglig dyktig spseielt på relasjonsabeid og sosial kompetanse.

Grethe har over 35 års fartstid i Prestebakke Naturbarnehage. Grethe er kreativ, imøtekommende og omgjenngelig. Hun er reflektert, og sitter inne med mye kompetanse som både barn og voksene har glede av.

Gitte jobber som assistent hos oss. Hun har vært en del av personalt i over 15 år. Gitte er tilstede og er småbarnas favoritt. Gitte er som regel det første navnet småbarna lærer seg hos oss. Gitte er blid og omsorgsfull. Hun har altid plass på fanget når noen trenger å lande i en trygg havn.

Unni er en av våre faste vikarer. Hun er omsorgsfull, oppmerksom og tilstede. Hun er med på leken og er svært populær.

Stine og Rebecka jobber også som vikarer hos oss.

Personalet deler de samme grunntankene og er opptatt av å lage en fin barnehagehverdag.